Лајанс Клуб Тиквеш од Кавадарци

3Лајанс клубот од Кавадарци организираше Хуманитарен концерт за Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци .

Концертот се одржа во домот на културата Иван Мазо Климе во Кавадарци концертот беше наменет за членовите на здружението односно за спортскијот клуб дасе набави комплет Спортска опрема за поголеми успеси и развивање на спортот кој е многу значаен за нас слепите лица.

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци се заблагодарува за одличната соработка со Лајанс Клубот ина овије хумани луѓе који работат макотрбно за да помагат на ранливите лица .

На концертот присустуваја и наши членови који беја воудушевени од изведбите на самијот Концерт на кој настапија познати изведувачи како Оперисти Играорци и престава со игри. Од дувачкијот оркестар   од Никола лујис од Скопје.

Посета на Винарија Венец

2Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно членовите од здруженијето ја посетија Винаријата во с Долни Дисан винарија Венец во која се сретнаја со сопсвеникот на винаријата ,

Кога пристигнавме во винаријата не сретна сопственикот и имавме благословено добредојдовте со Кафе и локумпотоа потоа имавме состанок и разгледување на самата винарија која постоји уште од далечната 1956 год а сега истата е реновирана и по нови стандарти била реновирана 2016 год .

Во самата винарија имаше што дасе виде и декостира од пијалоците који ги произведуват ,

Произведуват 13 сорти на вино и 3 сорти на Ракија.

Самата винарија е на 3 спрата во која 1 се канцелариј а 2 се Произведуват производите а на 3 спрат е нивнијот ресторан за Свадби,

МУЗИЧКИ СМОТРИ 2019

1Националниот сојуз на слепите на Република Македонија како национална инвалидска организација која е единствен легитимен претставник на повеќе од 2570 слепи и слабовидни лица во Република Северна Македонија пред присутните гости од организации, владини институции, граѓани на оваа држава, активисти за човекови права со заеднички сили и здружени, обединети за што подобро утре на лицата со оштетен вид.

На 10 декември Меѓународниот ден на човековите права, Националниот сојуз на слепите на Република Македонија,претставувајќи 2570 слепи и слабовидни лица,  се приклучува на заедницата за зголемување на свеста за денот на човековите права.

Овој ден се одбележува секој 10ти декември уште од 1948 година кога на Генералното Собрание на Организацијата на Обединетите Нации е усвоена Универзалната декларација за човекови права.

На овој ден промовираме еднакви можности за сите, промовираме и се залагаме за целосна партиципација и активно учество на слепите лица во сите опшествени активности, еднакви можности, и еднаква заштита на човековите права на слепите лица во социјален, општествен, економски, политички и културен живот како и да се осигураме дека нашиот глас ќе биде слушнат насекаде.

Повеќе артикли...