15-ти Октомври, Меѓународен ден на Белиот стап - Симболот на слепите човек

Бел стап - симбол на слепиот човекСтапот како симбол на слепилото постоел уште во древниот живот на народите. Луѓето без вид го користеле како корисно помагало за снаоѓање и движење во просторот. Таа стварност му е позната секому. Но, сега од година во година постојано се зголемува автомобилскиот сообраќај во градовите и селата, на патиштата во целиот свет. Тој факт подразбира многу опасности при самостојното движење на луѓето без вид. Се зголемиле барањата за сегашната улога на стапот, па тој мора да ја преоформи својата суштина во јасно говорлив симбол.

Известување од Јавното претпријатие „Градски Паркинг“ - Скопје

ЈП Градски паркингЈавното претпријатие „Градски Паркинг“ - Скопје, согласно законските одредби им овозможува на лицата со посебни потреби повластени услови за користење на паркинг услугите.

Се повикуваат сите слепи и слабовидни лица (жители на град Скопје) заинтересирани за добивање на повластени паркинг услуги, во периодот од 01.11.2015 година до 01.12.2015 година до ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје, лично да достават уредно пополнети барања или истите да ги пополнат во канцеларијата на ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје на ул. „Ѓуро Стругар“ бр. 15 А - Скопје.

Настани по повод 15-ти Октомври во Велес

Промоција на 50 аудио книгиВо рамките на одбележувањето на 15-ти Октомври - Меѓународниот ден на белиот стап - симболот на слепите лица, на 09.10.2015 година, Министерот за труд и социјална политика на Република Македонија г-дин Диме Спасов, заедно со претседателот на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија г-дин Жарко Селковски и градоначалникот на Општина Велес г-дин Славчо Чадиев, свечено го пуштија во употреба Дневниот центар за слепи лица во Велес.