ПЕЧАТЕЊЕТО КНИГИ НА БРАЈОВО ПИСМО - ПРИМЕР ШТО ТРЕБА ДА СЕ СЛЕДИ

2По повод 15-ти Октомври, Меѓународниот Ден на Белиот стап, во Локалната библиотека „Гоце Делчев” - Велес, беа промовирани четирите нови изданија на книги на Брајово писмо - дел од Брајовата библиотека „Ратко Пајдаков“..

Изданијата „Волшебното самарче" од Ванчо Николески, „Коста е наш" од Сашко Насев, „Алиса во земјата на чудата" од Луис Керол и „Вујко Вања" од Антон Павлович Чехов, беа промовирани од страна на Здружението на слепи лица од Велес, а финансиски поддржани од буџетот на Општина Велес, како дел од активностите за спроведување на Локалниот акциски план за лицата со инвалидност на Општина Велес.

Две од книгите се за повозрасната публика, две книги се детска лектирна литература, така што сакаме да ги задоволиме вкусовите на нашите читатели. Досега искуството покажува дека добро функционира нашата библиотека, членовите ги читаат со обврска да ги вратат, се дистрибуираат низ цела земја. Не' радува што секогаш книгите не се на број, значи се читаат. 

„Особена благодарност упатувам до Општина Велес која од сопствени средства финансираше половина од вредноста на овој проект. Апелирам до сите организации да ги помагаат активностите од овој вид, бидејќи - заедно можеме повеќе“, истакна Тони Пајдаков, секретар во Здружението за слепи лица.

Здружението на слепите лица од Кочани го одбележа - 15 Октомври Меѓународниот ден на слепите лица

3Здружението на слепите лица од Кочани и годинава активно учествуваше во одбележување на 15 Октомври Меѓународниот ден на слепите лица.На предлог и донесената одлуката на Извршниот одбор на здружението од Кочани одбележувањето се одржа на самиот ден во Благоев град со зедничка средба на членовите од Реѓионалната организација на слепите лица од Благоев град НР Бугарија.

Од здружението од Кочани на Меѓународна средбата присуствуваа 20 члена. После поздравните говори на претседателите , претседателот на Сојузот на слепите на округот на Благоев град НР Бугарија господинот Борислав Лазаров пред присутните ѓи афирмираше преземаните активности на сојузот ставаќи акцент на проектите кои треба да се во тек, поставување на тактилни патеки во центарот на градот.

Средба со градоначалникот на Општина Кавадарци

4Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци по повод 15 Октонври кој е празник признаен од целијот свет ден на Белијот стап .

По тој повод здруженијето на слепи лица организираше средба со членовите на здруженијето и одржа редовна седнива со членовите на Извршнијот и Надзорниот Одбор ,

Исто така наши членови имаја средба со Градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев на која се разговараше за надминувања на проглемите на здруженијето и некоји барирерији који треба да се отклонат за полесен пристап до јавни Институцији.

Исто така настанот беше покријен со Интревју на Подпреседателот господин Александар Анев и Секретарот на здруженијето Јошев Богоја.

Повеќе артикли...