Ова не е крај

Категорија Аудио книги

Издавањето на аудио книгата „Ова не е крај“ финансиски е поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија во рамките на Програмата за финансирање на Годишни проекти од национален интерес за културата во областа на литературната и издавачката дејност за 2019 година.

01 Logo MKultura H C MKAL